พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

[HLSC66] NEWS UPDATE!!

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยผู้อำนวยการ จารุนันท์ กังคำ รองผู้อำนวยการ ถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม และผู้กำกับลูกเสือ ร่วมจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากเสร็จพิธี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน โดยมีผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี และรองผู้อำนวยการกล่าวรายงาน ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยลาด (ฝ่ายมัธยม)