เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยคุณครูสมบูรณ์ นามวงศ์ และคณะครู ร่วมกันมอบกระเช้าให้กับท่านลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อขอพร และให้ท่านผู้อำนวยการมีสุขภาพแข็งแรง รวมไปจนถึงการร่วมกันสานสัมพันธ์ระหว่างคณะครูด้วยกันเองกับท่านผู้อำนวยการอีกด้วย

 

ใส่ความเห็น