โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยท่านลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมรับชมการถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ความสำคัญของประเพณี พร้อมปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์ และรักษาประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 

ใส่ความเห็น