โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์   จัดการแข่งขันกีฬาภายใน”ห้วยลาดเกมส์” ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาดฝั่งประถม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู นักเรียน และชุมชน ประจำปี 2562”
ในวันพุธที่  13  พฤศจิกายน 2562 และวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ใส่ความเห็น