นายกรเอก มิ่งศรี
ผู้อำนวยการ

 ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายกรเอก มิ่งศรี

ตำหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประเภท : ข้าราชการครู

วิทยฐานะ :ชำนาญการ

สังกัด : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียน : บ้านห้วยลาด

โทรศัพท์ : 0882599919  

Email : huayladschool@gmail.com


ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด :   ปริญญาโท

วิชาเอก : กศ.ม. บริหารการศึกษา 

ใส่ความเห็น