นายกรเอก มิ่งศรี
ผู้อำนวยการ

 ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายกรเอก มิ่งศรี

ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ

สังกัด : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียน : บ้านห้วยลาด

โทรศัพท์ : 0882599919  

Email : huayladschool@gmail.com


ข้อมูลการศึกษา

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย วิชาเอกฟิสิกส์ (คบ.)  

ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิชาเอก ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

ใส่ความเห็น