เนื่องด้วยวันที่ 1 พ.ย. 62 โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้รับคำสั่งให้ ครูสัญญาลักษณ์ หีบแก้ว ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบ้านวัดหนองปลาซิว อ.หล่มสัก และครูอัมรินทร์ ฐิตวัฒนานนท์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.หล่มสัก โดยในวันที่ 6 พ.ย.62 ท่านครูทั้ง 2 ท่าน ได้กล่าวอำลานักเรียน และมอบหมายภาระงานให้ครูท่านอื่นที่ยังอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ท่ามกลางความเสียใจ พร้อมทั้งความยินดีของนักเรียน และคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด ที่ทั้ง 2 ท่านจะได้ย้ายไปอยู่ใกล้บ้าน ใกล้ครอบครัว หลังจากที่มาปฏิบัติหน้าที่ ห่างไกลจากอ้อมกอดของครอบครัวหลายปี ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านห้วยลาดขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณคุณครูทั้ง 2 ท่านที่ได้พร่ำสอนศิษย์ พัฒนาเด็กที่โรงเรียนบ้านห้วยลาดมามากมายหลายรุ่น จนล้วนแล้วแต่เป็นอนาคตที่ดีของชาติและพร้อมที่จะไปพํฒนาประเทศชาติและบ้านเมืองต่อไป…

ใส่ความเห็น