11 พ.ย. 2562 โรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางวิภาดา พรหมอินทร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด ประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนและรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน ในโอกาสนี้ นายสมยศ พรหมพล ข้าราชการบำนาญ บริจาคเงินให้โรงเรียนเป็นเงิน 20,000 บาท เพื่อก่อสร้างถนน ร่วมกับครู และผู้ปกครอง หลังจากนั้นให้ผู้ปกครองแยกย้ายพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นที่ห้องเรียนต่างๆเพื่อดำเนินการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น