โรงเรียนบ้านห้วยลาด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนบ้านห้วยลาด ได้ต้อนรับผู้บริหาร                            ที่มากความสามารถอย่าง ท่านลักษณา พรหมพล สู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด
โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 62 ท่านลักษณา พรหมพล พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบ้านหลักด่าน โรงเรียนเดิมของท่านลักษณา ได้เดินทางมาส่งท่าน สู้ตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาดอย่างเป็นทางการ โดยในครั้งนี้
มีครูวิภาดา พรมอินทร์ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด พร้อมด้วยคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนรอต้อนรับโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เพราะทั้ง 2 โรงเรียน
เปรียบเสมือนพี่ เหมือนน้องกันเป็นฐานเดิมอยู่แล้ว โดยหลักจากนี้ท่านลักษณา จะสานงานต่อ พัฒนานักเรียน
โรงเรียน และพาโรงเรียนของเราก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มความสามารถต่อจากท่านผู้อำนวยการสมยศ พรหมพล.

ใส่ความเห็น