เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยท่านลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด มอบหมายให้ผู้กำกับลูกเสือทุกท่าน นำลูกเสือ เนตนารี จัดกิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ” บำเพ็ญประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล กิจกรรมเทิดพระราชเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณและกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

ใส่ความเห็น