วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยท่านลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่น ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อปลูกฝักให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรมไม่ยอมรับต่อการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

ใส่ความเห็น