วันที่ 4 มีนาคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานศูนย์สอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 National Test : NT โดยมี ดร.กชนันท์ โนรินทร์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ

ใส่ความเห็น