เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยผู้อำนวยการลักษณา พรหมพล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2563 ภายใต้การบริหารงานของสมาคมครูอำเภอน้ำหนาว ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมได้รับเกียรติจากนายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอน้ำหนาว และนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้….

ใส่ความเห็น