เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยผู้อำนวยการลักษณา พรหมพล มอบหมายนายสมบูรณ์ นามวงศ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ เข้าเป็นประธานเปิดกิจกรรม Day Camp ฉลาดรู้เรื่องเพศ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหลักด่าน เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็น โรคติดต่อทางการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนตระหนักถึงโทษและการกระทำดังกล่าว….

ใส่ความเห็น