เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 จัดทำตู้ปันสุข เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจ และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการร่วมมือกันในครั้งนี้ ทางโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้น้ำสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคบางส่วนเข้าช่วยเหลือและร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ภายใต้ชื่อ “ครู พช.2 ปันสุข”

ใส่ความเห็น