19-23 ธันวาคม 2562
โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยท่านผู้อำนวยการลักษณา พรหมพล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน นางสุมาลี แสงนก พร้อมด้วยนายอำเภอน้ำหนาว นายภาคภูมิ ภูมี ร่วมกันสืบสานประเพณีเก่าแก่ ประเพณีเผาข้าวหลามของชาวน้ำหนาว ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนและชาวบ้าน เข้าใจและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม พร้อมกันนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอำเภอน้ำหนาวให้มีนักท่องเที่ยวรู้จักมากขึ้นอีกด้วย

ใส่ความเห็น