โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การนำของนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด เข้ารับการอบรม พร้อมสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนู เชื้อบุญมี ปลัดอำเภอน้ำหนาว พร้อมทีมงาน เข้าให้ความรู้และรับสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาตามโครงการ…

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ภายใต้การนำของนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด เข้ารับการอบรม พร้อมสมัคร จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายมนู เชื้อบุญมี ปลัดอำเภอน้ำหนาว พร้อมทีมงาน เข้าให้ความรู้และรับสมัครเข้ารับการอบรมเป็นจิตอาสาตามโครงการ…

ใส่ความเห็น