รายงานรายสัปดาห์เฉพาะกิจในช่วงติดตามการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19).

“สัปดาห์ที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563”

ติดตามเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมหรือย้อนหลังได้ที่……

ใส่ความเห็น