25 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับคณะท่าน ดร.วิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ท่านสละ พาดี ท่านรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ท่านอรจิรา นามวงษา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้านิเทศ ติดตามและประเมินผลการทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการนิเทศในครั้งนี้ทางคณะท่านได้แนะนำติชม และให้ข้อเสนอแนะให้ทางโรงเรียนและคณะครูได้นำไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ทั้งในการเรียนในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตต่อไป…

ใส่ความเห็น