15 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาดจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอแนวทาง ปรับแผนและวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนทำการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สจ.อบ แสงนก ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยลาด คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาดเป็นกรรมและเลขานุการ การประชุมครั้งนี้

ใส่ความเห็น