เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Video Conference เพื่อร่วมกันปรึกษาและหาแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการเรียนออนไลน์ (Video Conference) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).

ใส่ความเห็น