โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษา จากโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (เพิ่มเติม) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการมอบโอกาสและช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนที่มีรายได้น้อยหรือขาดรายได้ในช่วงนี้มีเงินทุนไว้ใช้สำหรับซื้อสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต

+15
แชร์ 3 ครั้ง
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น

แชร์

ใส่ความเห็น