เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดเอกสาร แบบฝึกหัด/ใบงาน/ใบความรู้ และอุปกร์การเรียนที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการเรียนออนไลน์ (Video Conference) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะครูได้นำไปส่งให้กับนักเรียนถึงที่บ้านเพื่อช่วยเหลือพร้อมทั้งชี้แจงและสร้างแนวทางในการเรียนการสอนที่บ้านของผู้ปกครอง โดยภายในวันเดียวกันนั้น ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านสละ พาดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ท่านรัตนา จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าร่วมเสนอแนะแนวทางและร่วมเยี่ยมพื้นที่สำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าว.

ใส่ความเห็น