HUAYLAD HOT NEWS!!

สรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์ Update ! กระชับ ฉับไว รายงานรายสัปดาห์เฉพาะกิจในช่วงติดตามการเรียนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19).

“สัปดาห์ที่ 4 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน 2563”
ติดตามเนื้อหาข่าวเพิ่มเติมหรือย้อนหลังได้ที่……
ในภาพอาจจะมี 2 คน

ใส่ความเห็น