เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางวิภาดา พรมอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุรวี เขียวลี หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมแนะแนว เข้าแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนบ้านหลักด่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนต่อในสายสามัญและลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเดินทางไปเรียนต่างถิ่นของนักเรียนในพื้นที่ตำบลหลักด่านและตำบลใกล้เคียง

ใส่ความเห็น