28 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับ นางสาวไพลิน ช่วยพยุง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ผู้นำหมู่บ้าน นายเอี้ยง ขวัญหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านห้วยลาด และลูกบ้าน ปลูกผักสวนครัวที่โรงเรียนบ้านห้วยลาด ในโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เป็นแหล่งอาหารให้ชาวบ้านได้มาเก็บนำไปประกอบอาหารในครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งเป็นธนาคารผัก เพื่อแบ่งปันเเลกเปลี่ยน สร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ในช่วงสถานการการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ใส่ความเห็น