3 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ นางสุมาลี แสงนก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในโครงการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านป่าไม้ ด้านแหล่งท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์​ ทองหนูนุ้ย​ นายอำ​เภอน้ำหนาว​ เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ สระหลวงบ้านกกก่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น