เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด นายสมยศ พรหมพล ข้าราชการบำนาญ และคณะครู เข้าร่วมบริจาคสิ่งของเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้กับเด็กในชนบทที่ขาดโอกาส โดยในการบริจาคครั้งนี้ ได้เข้าร่วมกับกลุ่มจิตอาสารวมใจ 8640 ศรีราชา ภายใต้การดูแลของนายฤทธี ปานหลาย ประธานกลุ่มจิตอาสารวมใจ 8640 ศรีราชา โดยท่านเคยได้นำชาวคณะมามอบของให้นักเรียนและชาวบ้านที่โรงเรียนบ้านห้วยลาด ประมาณปี 2561 การมอบในครั้งนั้นสร้างความประทับใจให้นักเรียนและชุมชนเป็นอย่างมาก ในรอบนี้ทางโรงเรียนจึงขอเข้าร่วมกลุ่มเพื่อส่งต่อความสุขที่เคยได้รับให้ผู้อื่นต่อไป การมอบครั้งนี้จัดขึ้น ณ รร. บ้านวังเบน อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น