4 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าเป็นตัวแทนมอบทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด จำนวน 16 ทุน ภายใต้การดูแลของ กสศ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยลาด

ใส่ความเห็น