เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาดร่วมกับโรงเรียนบ้านหลักด่าน ภายใต้การนำของผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน นางลักษณา พรหมพล และ นางจันทพร หอมจันทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยลาด โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมยศ พรหมพล ข้าราชการบำนาญ เข้าเป็นผู้อำนวยการค่าย และการจัดกิจกรรมรอบกองไฟในยามค่ำคืน ได้รับเกียรติจาก นางสุมาลี แสงนก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน เข้าเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรอบกองไฟ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนได้เรียนรู้วีถีการเอาตัวรอดเมื่อเจอปัญหาต่างๆ และฝึกการอยู่ร่วมกันของชาวหมู่คณะได้เป็นอย่างดี และเพื่อปลูกฝักให้นักเรียนมีชีวิตและทักษะที่ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้ในอนาคต

ใส่ความเห็น