10 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดยนางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าตรวจการสร้างโต๊ะเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมหากต้องเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้

โดยการจัดทำโต๊ะเรียนในครั้งนี้ ได้มอบหมายครูสมบูรณ์ นามวงศ์ ข้าราชการครู

เป็นหน่วยหน้าในการดำเนินการจัดทำโต๊ะเรียน พร้อมกับคณะครูภายในโรงเรียน

โดยคาดว่าการจัดทำโต๊ะเรียนในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

เกิดความปลอดภัยในการเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์และสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อย่างราบรื่น

ใส่ความเห็น