18 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านห้วยลาดนำโดย นางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูวิชาการโรงเรียนบ้านห้วยลาด เข้าร่วมการประชุมส่วนราชการเพื่อรับทราบมาตรการ และแนวปฎิบัติเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนการเปิดภาคเรียน โดยการประชุมในครั้งนี้ มีท่านสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอน้ำหนาว และแพทย์หญิงวิจิตรา แพงขะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว เข้าร่วมประชุมและรับฟังแนวทางของโรงเรียนต่างๆในอำเภอน้ำหนาว พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนบ้านห้วยลาดได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยของการเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยดำเนินการไปแล้ว กว่า 95% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในทุกๆ ด้านในสัปดาห์นี้ และพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้อย่างแน่นอน

ใส่ความเห็น