“เมื่อการเรียนในห้องเรียน ไม่ใช่ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้”

การนำผู้เรียนออกเรียนรู้โลกภายนอก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้ตนเองมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม

/ ณภัทร พงค์คำ /

ครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด

ใส่ความเห็น