ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาดทุกคน ขอขอบพระคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟ็คท์ เมดิคอล มีเดีย และเพจโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบเจลล้างมือและหน้ากากอนามัย ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาวได้ใช้ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ขอบคุณค่ะ โครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดาร

ใส่ความเห็น