โดยเปิดการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ ในวัน จันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรความปลอดภัย 6-6-7 ลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย ◉ใส่หน้ากากอนามัย ◉เว้นระยะห่าง ◉ล้างมือด้วยเจลแอกอฮอล์

ทั้งนี้ฝากแจ้งผู้ปกครองกรุณาเตรียมอาหารกลางวันให้บุตรหลานของท่าน รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งของ ของบุตรหลานท่านให้พร้อม ?

– สู้ด้วยใจ ผ่านไปด้วยกัน โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์ –
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

ใส่ความเห็น