ประกาศ!! เรื่อง การเปิดสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยลาด จะเปิดทำการเรียนการสอนปกติทุกระดับชั้น ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 นี้ (อย่าลืมมาโรงเรียนกันนะครับ) แล้วอย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กันอย่างเคร่งครัดนะครับ

ใส่ความเห็น