31 พฤษภาคม 64
โรงเรียนบ้านห้วยลาด
นำโดย นางลักษณา พรหมพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้ ใน “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น