[HLSC64] NEWS UPDATE!!
2 กรกฎาคม 2564
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยลาด
ร่วมมอบกระเช้าให้กับ ผู้อำนวยการลักษณา พรหมพล
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของผู้อำนวยการ
ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ใส่ความเห็น