ด่วน!! โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านห้วยลาดมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่โรงเรียนได้วางไว้ โดยยังคำนึงถึงความปลอดภัยของ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ตามปรัชญาที่โรงเรียนได้ตั้งไว้ในช่วงการแพร่ระบาดนี้ว่า “โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ควรหยุด”

ใส่ความเห็น