ขอประกาศ แจ้งเปลี่ยนแปลงการงดการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site (เรียนที่โรงเรียน) จากเดิม วันที่ 4 – 7 มกราคม 2565 เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเป็น 4 – 14 มกราคม 65 และจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 17 มกราคม 2565

ใส่ความเห็น