โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมส่ง ครูสุวรรณี แก้วเกตุ เนื่องจากได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด ร่วมส่ง ครูสุวรรณี แก้วเกตุ เนื่องจากได้รับการพิจารณาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู ไปส่งและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารงานของโรงเรียน และทั้งนี้ยังมี นางสาวจิรัชญา ขวัญพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักด่านร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

ณ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์