ban1
BAN3
ban3
previous arrow
next arrow
สัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 1 (เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน)

สัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 1 (เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน)

โดยแอดมิน HLSC2มิ.ย. 7, 256736 views

สัมพันธ์บ้าน-โรงเรียน ครั้งที่ 1 (เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน) เดือนนี้และตลอดทั้งเดือน เตรียมพบกับกิจกรรม “สัมพันธ์ บ้าน-โรงเรียน” กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ 1 ของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด เพื่อทำความรู้จ…

ตารางเรียน 1/67

💛💙 ตารางเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ทุกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 🏫📚

โดยแอดมิน HLSCพ.ค. 18, 2567198 views

💛💙 ตารางเรียน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ทุกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 🏫📚 รายละเอียด : [pdf-embedder url=”http://hlsc.ac.th/wp-content/uploads/2024/05/ตารางเรียนภาคเรียนที่-1.2567.pdf…

เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาด

เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลาด

โดยแอดมิน HLSC2พ.ค. 6, 2567117 views

ให้นักเรียนเท่ห์ได้ ไม่ผิดระเบียบ เสริมความเท่ห์ ความดูดี บ่งบอกถึงการเรียนรู้ที่ก้าวหน้าและมีคุณภาพ ภายใต้สโลแกน #เลือกเรียนที่ห้วยลาดกับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า HUAYLAD SCHOOL UNIFORM 👩🏻‍🧑🏻‍🏫 เครื่องแบบ…

💛💙🎉งานรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด➡️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2567 🎓

💛💙🎉งานรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด➡️ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2567 🎓

แอดมิน HLSCมี.ค. 28, 2567393

👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 🧑🏻‍🎓 👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 🧑🏻‍🎓 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/huayladschoolPR #งานรับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด #มากกว่าโรงเรียนคืออนาคตของผู้เร…

งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับผลการเรียน (Transcript) ประจำปีการศึกษา 2566

งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับผลการเรียน (Transcript) ประจำปีการศึกษา 2566

แอดมิน HLSC2มี.ค. 26, 2567187

งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด ประกาศรับผลการเรียน (Transcript) ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 – 14:00 …

💛💙🎉งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด➡️ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา🎊🎁ประจำปีการ…

💛💙🎉งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด➡️ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา🎊🎁ประจำปีการ…

แอดมิน HLSCมี.ค. 21, 2567498

💛💙🎉งานวัดและประเมินผลผู้เรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด➡️ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓 👩🏻‍🎓 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 🧑🏻‍🎓 👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 🧑🏻‍🎓 👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึก…

คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ✅

คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ✅

แอดมิน HLSCม.ค. 28, 25671 min read

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ คำสั่งยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 🛑 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2567 ตามนโยบายลดภาระงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิก…

คำสั่งนิเทศภายในโรงเรียน

คำสั่งนิเทศภายในโรงเรียน

แอดมิน HLSCม.ค. 11, 25671 min read

แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ-ภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2566ดาวน์โหลด

นางจารุนันท์ กังคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด

💛💙 🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 🎊🎁ประจำปีการศึกษา 2566 🎓👩🏻‍🎓 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 6🧑🏻‍🎓

ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

HIGHLIGHT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

o11แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน
o13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o14คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
o15คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
o16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ
o18E–Service
o19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ
o21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน
o22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
o23นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
o27แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o30การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
o31ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
O33รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
o34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o36แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
o37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี
รอบ 6 เดือน
o38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
o39ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อมูลการศึกษาปีการศึกษา 2566

จำนวนนักเรียน

จำนวนห้องเรียน

จำนวนบุคลากร