โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ Gen Z โรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ ขันติเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ Gen Z โรงเรียนบ้านเข็กน้อย และร่วมแสดงความยินดีกับ นายนพรัตน์ ขันติเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็กน้อย

ณ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์