โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด จังหวัดเพชรบูรณ์