โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูและนักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการสร้างความเข้าความเข้าใจให้นักเรียนและเยาวชนตระหนักถึงโทษที่มาจากบุหรี่

ณ บ้านโนนชาติ ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์