รงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมอบรมในโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู”

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าร่วมอบรมในโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู” โดยมีนางแพวิพา ภูสงัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นประธานในการอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านโคกมน อ.น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์