ต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ ถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม เนื่องในโอกาสเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลาด