💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มกราคม 2567 เนื่องด้วยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาอำเภอ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

💛💙📢โรงเรียนบ้านห้วยลาดประกาศ‼️ หยุดเรียนที่โรงเรียน🛑 ทุกชั้นเรียน ในวันพุธ-ศุกร์ที่ 24 – 26 มกราคม 2567 เนื่องด้วยโรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬาอำเภอ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็น On-Hand โดยคณะครูที่สอนในแต่ละรายวิชาจะมอบหมายงานให้นักเรียนไปทำที่บ้านเพื่อมาส่งและมีการนับเวลาเรียนตามปกติ📌✅ในวันจันทร์ที่ 29 ม.ค.67 (เปิดเรียนปกติ)✅🎉💯

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยลาด

#เพิ่มโอกาสและสร้างอนาคตไปกับเรา

#HUAYLADSCHOOLFORSTUDENTS

รายละเอียดเพิ่มเติม :