นำนักเรียนเข้าแข่งขัน Phetchabun GreenMech24 การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเทคโนโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม จัดโดยมหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำนักเรียนเข้าแข่งขัน Phetchabun GreenMech24 การแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเทคโนโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรม จัดโดยมหาวิทยาราชภัฏเพชรบูรณ์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการแข่งขันในครั้งนี้ โรงเรียนบ้านห้วยลาดได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 RUNNER-UP ระดับประถมศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3PLACE ระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมให้กำลังใจและอำนวยการฝึกซ้อม

ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์