เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด นำโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา

ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์