โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “หนี ซ่อน สู้” เพื่อเป็นการเสริมทักษะการป้องกันตัวเองหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจอำเภอน้ำหนาว เป็นวิทยากรให้ความรู้

💛💙 [HLSC67] NEWS UPDATE!! 🎉

✅ เมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2567

โรงเรียนบ้านห้วยลาด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “หนี ซ่อน สู้” เพื่อเป็นการเสริมทักษะการป้องกันตัวเองหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจอำเภอน้ำหนาว เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนายเอี้ยง ขวัญหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านห้วยลาด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ภายใต้การบริหารงานโดย นางจารุนันท์ กังคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายถวัลยวัฒน์ ทักคุ้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ณ โรงเรียนบ้านห้วยลาด อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์